Sørøya

I höjd med Grönland

Sørøya är en speciell plats. Vi ligger i höjd med Grönland och har, tack vare golfströmmen, ändå ett ganska milt klimat. Under den senaste istiden så var nästan hela Norge täckt med is. Endast Sørøya och mindre områden av fastlandet innanför var skonat. När isen sedan började dra sig tillbaka så drog den med sig all jord och lämnade en ganska karg och klippig miljö bakom sig. Eftersom Sørøya inte hade någon is så blev det inte fallet här. Ön fick, precis som bland annat Shetland och Färöarna, behålla sin bördiga jord. Därför är ön väldigt mycket mer grön och bevuxen över bergen än områdena runt omkring i Norge. Sørøya är helt klart unikt på många sätt.