Sørøya

Hasvik kommun

I höjd med Grönland

Söröya är en speciell plats. Vi ligger i höjd med Grönland och har, tack vare Golfströmmen, ändå ett ganska milt klimat. Under den senaste istiden så var nästan hela Norge täckt med is. Endast Söröya och mindre områden av fastlandet innanför var skonat. När isen sedan började dra sig tillbaka så drog den med sig all jord och lämnade en ganska karg och klippig miljö bakom sig. Eftersom Söröya inte hade någon is så blev det inte fallet här. Ön fick, precis som bland annat Shetland och Färöarna, behålla sin jord. Därför är ön väldigt mycket mer grön och bevuxen över bergen än områdena runt omkring i Norge. Söröya är helt klart unikt på många sätt.